เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research News 
ข่าวทุนวิจัย 
ข่าวทุนวิจัย
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562 (จากหน่วยงานภายนอก แหล่งทุน สกว.)
21 พ.ค. 2561

สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562  แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

  • ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562     
  • ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562     
  • ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562     

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  
อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://academics.trf.or.th/

ทั้งนี้ อาจารย์ที่สนใจตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการทุกประเภท (ที่เคยได้รับทุน)
สามารถอีเมลล์ ขอตัวอย่างได้ที่ ratphadu@engr.tu.ac.th

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ