เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
Research News 
ข่าวทุนวิจัย 
ข่าวทุนวิจัย
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ทุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ และทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประเภทกำหนดหัวข้อ(ตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จากกองทุนวิจัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566
19 ม.ค. 2566

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน "ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ทุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ และทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประเภทกำหนดหัวข้อ(ตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จากกองทุนวิจัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)" 

ทุนวิจัยละ 100,000 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้
และโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมาที่ นางสาวชุติมา เสนีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ประสานงานด้านทุนวิจัย) สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือทาง E-mail: tik_9966@hotmail.com
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ